บทความ
ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!! (อ่าน 8030/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/07/2553

 

เวลา 07:44 pm

เราไม่ชอบ!! คนอื่นกระทำแบบไหน!!. เราอย่าทำแบบนั้น / อ.กสินัง

เวลา 07:45 pm

 ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!!.  แต่อย่าเป็นทาสกิเลส!! / อ.กสินัง