บทความ
การทำสมาธิ!! (อ่าน 8042/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 07/07/2553

 

เวลา 06:31 am

ถ้าเราสร้างเหตุ!! แห่งความเดือดร้อน!!.. ผลที่ชีวิตจะได้รับคือ..ความเดือดร้อน!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:33 am

การทำสมาธิ!! ย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติ!!. ไม่หลง..ตาย!!.มีสวรรค์เป็นที่ไป!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:36 am

 ตามใจคนอื่น!! เป็นสุขเพราะไม่ขัดแย้ง!!. ตามใจตัวเอง!!.เป็นทุกข์เพราะถูกขัดใจ!! / อ.กสินัง