พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
การทำสมาธิ!! (อ่าน 4070/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 07/07/2553

 

เวลา 06:31 am

ถ้าเราสร้างเหตุ!! แห่งความเดือดร้อน!!.. ผลที่ชีวิตจะได้รับคือ..ความเดือดร้อน!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:33 am

การทำสมาธิ!! ย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติ!!. ไม่หลง..ตาย!!.มีสวรรค์เป็นที่ไป!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:36 am

 ตามใจคนอื่น!! เป็นสุขเพราะไม่ขัดแย้ง!!. ตามใจตัวเอง!!.เป็นทุกข์เพราะถูกขัดใจ!! / อ.กสินัง