บทความ
ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!! (อ่าน 7781/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/07/2553

 

 เวลา 1:33 pm

 ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!!. แต่ความตาย!!.สอนให้เราเห็นความเป็นจริงว่า..คนที่เกิดมา..ไม่มีอะไรเหลือเป็นของเรา!! / อ.กสินัง


    เวลา 1:36 pm

ถ้ามีสติ!!.นำความผิดออกจากกาย..จากใจ..ของตนได้!!. ถ้าไม่มีสติ!!. มันก็หลงไปเรื่อยๆ!! / อ.กสินัง


    เวลา 1:39 pm

 สัตว์ทั้งหลายเกิดเพราะกาม!!. ตายเพราะกาม!!. โลภ..โกรธ..หลง.. เกลียดชัง!!. ก็เพราะกาม / อ.กสินัง