พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!! (อ่าน 3908/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/07/2553

 

 เวลา 1:33 pm

 ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!!. แต่ความตาย!!.สอนให้เราเห็นความเป็นจริงว่า..คนที่เกิดมา..ไม่มีอะไรเหลือเป็นของเรา!! / อ.กสินัง


    เวลา 1:36 pm

ถ้ามีสติ!!.นำความผิดออกจากกาย..จากใจ..ของตนได้!!. ถ้าไม่มีสติ!!. มันก็หลงไปเรื่อยๆ!! / อ.กสินัง


    เวลา 1:39 pm

 สัตว์ทั้งหลายเกิดเพราะกาม!!. ตายเพราะกาม!!. โลภ..โกรธ..หลง.. เกลียดชัง!!. ก็เพราะกาม / อ.กสินัง