พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คนที่สะสมทรัพย์สินไว้มาก!! (อ่าน 4226/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/07/2553‏

 

เวลา 05:43 am

 คนที่สะสมทรัพย์สินไว้มาก!!. แต่ไร้การให้ทาน!!  ย่อมเป็นโทษแก่ตัวเอง!! / อ.กสินัง


    เวลา 05:46 am

 ถ้าตัดสินใจปฏิบัติธรรมวันนี้!!.. ไม่มีคำว่าสาย!!..สำหรับวันพรุ่งนี้ / อ.กสินัง


    เวลา 05:49 am

 เราจะกินของดี!!.ประเภทใดก็ตาม!!  ให้เรา..เป็นคนหมดทุกข์มันไม่ได้!! / อ.กสินัง