พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ความหลงผิดคิดว่าเป็นผู้เลิศ!! (อ่าน 4203/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/07/2553

 

เวลา 07:15 am

ความหลงผิดคิดว่าเป็นผู้เลิศ!!.. ต้องระวังไว้ให้มาก.   อย่า!!..ดูใจคนอื่น..ดูแต่ใจเรา!! / อ.กสินัง


    เวลา 07:28 am

เมื่อจิตใจหลงไหล!!.ยึดมั่นถือมั่น!!.  ทุกข์ทั้งหลายแหล่..ก็ทับถมจิตใจ!!  / หลวงปู่สิม


    เวลา 07:33 am

 อย่า!! ทะนงตนว่าเป็นคนดี!!. ถ้าดีแล้ว..ปากไม่เสีย!!..กายไม่เสีย!!  / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน