พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง!! (อ่าน 4537/ตอบ 1)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/07/53

 

    เวลา 06:04 am

ท่านใดทำผิด!!  แล้วไม่สำนึกคิดแก้ไข!!. ท่านจงทำใจ..รับกรรมที่ท่านก่อ!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:07 am

 พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง!!  ใจของเรามันเป็นกลางไหม?..หรือมีอคติ..!! เอียงอยู่!! / หลวงปู่อว้าน


     เวลา 06:10 am

ถ้ามีอคติอยู่..ก็ยังเดินไม่ถูก..!! สายกลาง!!.  สายกลางไม่มีรัก!!..ไม่มีเกลียด!! / หลวงปู่อว้าน

ความคิดเห็นที่ 0
สายกลางไม่มีรัก ไม่มีเกลียด แต่สายกลางมี เมตา...
SP email
(18/01/2554 09:33:15) IP. 76.91.169.xxx
Total: 1: