บทความ
พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง!! (อ่าน 8451/ตอบ 1)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/07/53

 

    เวลา 06:04 am

ท่านใดทำผิด!!  แล้วไม่สำนึกคิดแก้ไข!!. ท่านจงทำใจ..รับกรรมที่ท่านก่อ!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:07 am

 พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง!!  ใจของเรามันเป็นกลางไหม?..หรือมีอคติ..!! เอียงอยู่!! / หลวงปู่อว้าน


     เวลา 06:10 am

ถ้ามีอคติอยู่..ก็ยังเดินไม่ถูก..!! สายกลาง!!.  สายกลางไม่มีรัก!!..ไม่มีเกลียด!! / หลวงปู่อว้าน

ความคิดเห็นที่ 0
สายกลางไม่มีรัก ไม่มีเกลียด แต่สายกลางมี เมตา...
SP email
(18/01/2554 09:33:15) IP. 76.91.169.xxx
Total: 1: