บทความ
ความรักมีที่ไหน!! (อ่าน 8465/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/6/53

 

เวลา 06:19 am

พระสอน!! อย่าให้หลงรัก.. หลงเกลียด.. หลงชัง!!. ให้พิจารณาให้..ใจของเราเป็นกลาง / หลวงปู่อว้าน


    เวลา 06:22 am

ความรักมีที่ไหน!!  ความเกลียด.. ความชัง.. ก็มีอยู่ที่นั่น!! / หลวงปู่อว้าน


    เวลา 06:25 am

 จิตของเรา!! ถ้าเราไม่สอน.. ไม่มีใครจะสอนได้!!. ถ้าเราไม่ห้าม.. ก็ไม่มีใครห้ามได้!! / อ.กสินัง