พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ความรักมีที่ไหน!! (อ่าน 4334/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/6/53

 

เวลา 06:19 am

พระสอน!! อย่าให้หลงรัก.. หลงเกลียด.. หลงชัง!!. ให้พิจารณาให้..ใจของเราเป็นกลาง / หลวงปู่อว้าน


    เวลา 06:22 am

ความรักมีที่ไหน!!  ความเกลียด.. ความชัง.. ก็มีอยู่ที่นั่น!! / หลวงปู่อว้าน


    เวลา 06:25 am

 จิตของเรา!! ถ้าเราไม่สอน.. ไม่มีใครจะสอนได้!!. ถ้าเราไม่ห้าม.. ก็ไม่มีใครห้ามได้!! / อ.กสินัง