พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
สัตว์ดิรัจฉาน!! มีนิสัยแบบไหน? (อ่าน 3242/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/6/53

 

      เวลา 06:06 am

ถ้าเราตาย!!  ไม้ท่อนดีกว่าร่างกายของเรา... คือไม้ท่อนมันไม่เน่า!!. แต่ร่างกายเน่า / อ.กสินัง 


      เวลา 06:18 am

สัตว์ดิรัจฉาน!!  มีนิสัยแบบไหน?..อย่ามีใจแบบนั้น..เพราะเราจะเกิดเป็นแบบเขา / อ.กสินัง


      เวลา 06:16 am

 ดีภายนอก!. ดีภายใน!!. ใจไม่มีสนิม..นั้นคือดีแท้!!. คือ กายดี.. วาจาดี.. ใจดี..คิดดี!! / อ.สินัง