พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ของที่เกลียด ที่ชัง!! (อ่าน 4209/ตอบ 0)

 คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/6/53

 

เวลา 06:04 am

คนที่เขามาสร้างความชั่ว.ให้สะเทือนใจเรานั้น!!   เขาเป็นทาสของกิเลส!!..   ให้อภัยเขา / อ.กสินัง


    เวลา 06:09 am

 ของที่เกลียด ที่ชัง!!  เราไม่เกลียด ไม่ชัง!!.. เราก็ไม่เป็นทุกข์ / หลวงปู่ อว้าน