บทความ
ของที่เกลียด ที่ชัง!! (อ่าน 8545/ตอบ 0)

 คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/6/53

 

เวลา 06:04 am

คนที่เขามาสร้างความชั่ว.ให้สะเทือนใจเรานั้น!!   เขาเป็นทาสของกิเลส!!..   ให้อภัยเขา / อ.กสินัง


    เวลา 06:09 am

 ของที่เกลียด ที่ชัง!!  เราไม่เกลียด ไม่ชัง!!.. เราก็ไม่เป็นทุกข์ / หลวงปู่ อว้าน