คติธรรมโดยอาจารย์ อ.กสินัง
คติธรรม อ.กสินัง (อ่าน 43252/ตอบ 2)

ชาวคณะพุทธธรรมสงฆ์ได้รับความเมตตา..ห่วงใย..จาก.ท่านอาจารย์. อ.กสินัง อยู่ทุกๆเวลาและโอกาส!. เป็นเนืองนิจ..เสมอมา!.

คติธรรม!. ดีๆที่อาจารย์ส่งให้พวกเรา ชาวคณะพุทธธรรมสงฆ์ ทาง SMS ในยามที่ภาวะกาลบ้านเมืองไม่ปรกติ..ในแต่ละวัน..

ด้วยความรักและห่วงใยจากท่านอาจารย์ ..ทางเราเห็นสมควรอยากแบ่งปันคติธรรมที่ดีๆนี้ค่ะ.. จึงได้นำมานำเสนอ 

"ในเว็บไซด์ www.kasinung.com " หากท่านผู้ใดสนใจ..ขอได้โปรดคลิ๊ก!! อ่านแล้วคิดตามและพิจารณาดู..ด้วยสติปัญญาค่ะ!. 


  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/05/2553 การยอมรับความจริงที่แก้ไขไม่ได้!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/05/2553 การปฏิบัติธรรมจะให้ได้ผลดี!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/05/2553 ยิ่งภาวนาเท่าใค.. จิตมันก็มีกำลัง

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/05/2553 รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/05/2553 การทำสมาธิต้องตัดกังวล

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 26/05/2553 ทำใจให้สบาย จิตมันเป็นสุข

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 27/05/2553 คนที่ยั่วยุให้คนอื่น เกิดความทุกข์

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/05/2553 วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 31/05/2553 เมื่อเรามีคีลห้าบริสุทธิ.จนถึงวันตาย

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 01/06/2553 การรู้แจ้งจริง.เมื่อฟังธรรมแล้ว!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/06/2553 คนที่มีความเห็นผิด!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/06/2553 สำคัญที่สุดคือทำอยู่เสมอ!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 04/06/2553 สิ่งที่ยังมาไม่ถึง!! ให้ปล่อยวาง

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 07/06/2553 ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/06/2553 อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/06/2553 ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/06/2553 ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!!

 ติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/06/2553 จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 12/06/2553 คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร?

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/06/2553 กายเป็นบ่อเกิดของกาม!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/06/2553 จงอย่า!!  สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/06/2553 สัตว์อื่นยังสงสารได้.ทำไมไม่สงสารตัวเอง!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/06/2553 ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 17/06/2553 ปากอย่าง. ใจอย่าง. อย่าทำ

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/06/2553 เกิดแล้วต้องตาย

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/06/2553 เมื่อศีลบริสุทธิ. สมาธิก็เกิด

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/06/2553 มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้า

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/06/2553 เดินทางผิด เงินก็หมด อนาคตก็เสีย

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/06/2553 ผู้อื่นสอน!! ยังห่างไกล

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/06/2553 ดวงดาวเราเห็นได้  แต่คว้าไม่ได้

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/06/2553 อุปทานการยึดถือ

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 26/06/2553 วิธีหนีกรรมชั่ว

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/06/2553 ของที่เกลียด ที่ชัง!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/06/2553 สัตว์ดิรัจฉาน!!. มีนิสัยแบบไหน?

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/06/2553 ความรักมีที่ไหน!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 01/07/2553 การเกิดมาเป็นคน!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/07/2553 พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/07/2553 ความหลงผิดคิดว่าเป็นเลิศ!! 

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/07/2553 คนที่สะสมทรัพย์สินไว้มาก!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/07/2553 ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 07/07/2553 การทำสมาธิ!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/07/2553 ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/07/2553 ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/07/2553 ทุกข์ควรกำหนดรู้!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/07/2553 อะไรที่เราหลงติดอยู่!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 12/07/2553 พรหมวิหารสี่!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/07/2553 โรคที่รักษาไม่หาย!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/07/2553 ปล่อยวาง!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/07/2553 เหตุความทุกข์ของคน

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/07/2553 เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/07/2553 กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/07/2553 กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/07/2553 สติเป็นสิ่งสำคัญ!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/07/2553 อธิษฐานบารมี!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/07/2553 ความจริงที่คนเราต้องรู้!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/07/2553 ต่อหน้าอย่างหนึ่ง.ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/07/2553 ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/07/2553 เวลาคนเราทำผิด!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 26/07/2553 กรรมท่านเป็นคนก่อ!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/07/2553 ศพคนที่เน่าบูด!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/07/2553 ไม่อยากมีเวรกับใคร!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/07/2553 อยากบรรลุธรรมต้องปฏิบัติ!!

  คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 31/07/2553 คติธรรมขอเพียงแค่นี้ก่อน!!

 

*******************************************************************************

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/11/2554 ทุกข์ไปแก้ไขอะไรไม่ได้!!. ทุกข์ไปทำไม?.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 12/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 17/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 27/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/11/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 01/12/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/12/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/12/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/12/2554 พระท่านสอน!!.

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/12/2554 พระท่านสอน!!.

อาจารย์ของดคติธรรม!!.นับแต่วันนี้!!.

*******************************************************************************

ความคิดเห็นที่ 0
ขอบคุณค่ะสำหรับคติธรรม ได้ทำการปริ้นเก็บไว้แล้วและจะนำออกมาอ่านเมื่อมีเวลาว่าง คือต้องอ่านเพื่อเตือนจิตตัวเองเพราะจิตนั้นถ้าไม่ย้ำเตือนกันก็มักจะลอยออกนอกทางเสมอ จึงต้องอ่านเพื่อให้จิตเข้าถึงธรรมะ ขอบคุณค่ะ
SP email
(16/01/2554 15:49:27) IP. 76.91.169.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
I went to tons of links before this, what was I thniikng?
Karinthia email
(15/10/2554 09:25:03) IP. 12.70.131.xx
Total: 2: