พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
การปฎิบัติธรรมจะให้ได้ผลดี!! (อ่าน 4706/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 22/5/53

 

เวลา 7:13am 

การปฎิบัติธรรมจะให้ได้ผลดี!!   ต้องหาจริต..ความคิดอ่านของตนเองให้พบเสียก่อน!! เมื่อพบแล้ว!!.เริ่มต้นดังนี้!!.ถ้าคิดไปในเรื่องรูปร่างกายให้หักล้างด้วยอสุภ!!  คิดไปในทางโกรธ!!.หักล้างด้วยพรหมวิหารสี่!!  ส่วนความหลงนั้น!!.หักล้างด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!.และนึกถึงความตายไปพร้อมๆกันด้วย!!..การรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราจึงจะปรากฎ /อ.กสินัง