บทความ
การปฎิบัติธรรมจะให้ได้ผลดี!! (อ่าน 8887/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 22/5/53

 

เวลา 7:13am 

การปฎิบัติธรรมจะให้ได้ผลดี!!   ต้องหาจริต..ความคิดอ่านของตนเองให้พบเสียก่อน!! เมื่อพบแล้ว!!.เริ่มต้นดังนี้!!.ถ้าคิดไปในเรื่องรูปร่างกายให้หักล้างด้วยอสุภ!!  คิดไปในทางโกรธ!!.หักล้างด้วยพรหมวิหารสี่!!  ส่วนความหลงนั้น!!.หักล้างด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!.และนึกถึงความตายไปพร้อมๆกันด้วย!!..การรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราจึงจะปรากฎ /อ.กสินัง