พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก (อ่าน 4524/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่24/5/53

 เวลา 6:10 am

 จงอย่าลืม!!.รู้ลมหายใจเข้า!! รู้ลมหายใจออก!!. และรู้การนับในเวลานั้น!!.  เราจงตั้งใจรู้การนับ!!.. ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออกเวลานั้น!!  การรู้ลมหายใจชื่อว่าจิตมีสมาธิ!! ..วิธีทำสมาธิง่ายๆที่พระท่านสอนมา!!..อันดับแรกกำหนดบังคับใจไว้ว่า!! เราจะนับ หนึ่งถึงสิบ!!  โดยหายใจเข้า-หายใจออกนับเป็นหนึ่ง!! หายใจเข้า-หายใจออกนับเป็นสอง!!. นับเรื่อยไปจนถึงสิบ!!.. แล้วตั้งใจว่าจะนับไปเรื่องๆให้ถึงสิบ!!...ถ้าจิตฟุ้งซ่าน!!.มันคิดโน่นคิดนี่มาแทรก!!  เมื่อรู้สึกตัวให้กลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งถึงสิบใหม่!!.. ทำแบบนี้ด้วยความเพียรพยายาม!!  ในไม่ช้าจิตของเราจะเข้าถึงสมาธิได้อย่างแน่นอน!!.. แต่ถ้าการภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้ว!!.จิตมีความฟุ้งซ่าน!!. บังคับไม่อยู่!!.ก็ปล่อยอารมณ์เสียแล้วเลิกทันที!!.   จงหยุดพักชั่วคราว!!. พอจิตมันเลิกฟุ้งซ่านแล้ว!!.กลับมาจับลมหายใจเข้า-ลมหายใจออกใหม่!!..จิตมันจะทรงตัว!!.ถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆไป!!.ในไม่ช้าจิตจะเข้าถึงฌาน!! / อ.กสินัง