บทความ
การทำสมาธิต้องตัดกังวล (อ่าน 8482/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่25/5/53

 

เวลา 6:22am

 การทำสมาธิ!! ต้องตัดกังวลความห่วงใยเสียก่อน..ถ้าหากเราคิด ห่วงชีวิต..ห่วงคนนั้น..ห่วงคนนี้. ในขณะทำ!!  สมาธิหรือวิปัสสนาญาณ!!  ไม่มีผลแน่นอน / อ.กสินัง


    เวลา 6:30 am

 มีทรัพย์มาก!!  มีบุตร..ภรรยา..มีข้าทาสหญิงชาย!!  แต่ในที่สุดทุกคนก็ตายเหมือนกันหมด!! / อ.กสินัง