พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
การทำสมาธิต้องตัดกังวล (อ่าน 4366/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่25/5/53

 

เวลา 6:22am

 การทำสมาธิ!! ต้องตัดกังวลความห่วงใยเสียก่อน..ถ้าหากเราคิด ห่วงชีวิต..ห่วงคนนั้น..ห่วงคนนี้. ในขณะทำ!!  สมาธิหรือวิปัสสนาญาณ!!  ไม่มีผลแน่นอน / อ.กสินัง


    เวลา 6:30 am

 มีทรัพย์มาก!!  มีบุตร..ภรรยา..มีข้าทาสหญิงชาย!!  แต่ในที่สุดทุกคนก็ตายเหมือนกันหมด!! / อ.กสินัง