พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ทำใจให้สบาย จิตมันเป็นสุข (อ่าน 4584/ตอบ 1)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 26/5/53

 

เวลา 7:51 am

ทำใจให้สบาย..จิตมันเป็นสุข..ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา!!,  ความแก่ชราปรากฎ..ก็สบายใจรู้ว่ามันแก่!!  ความป่วยไข้ปรากฎ..ก็สบายใจ!!..รู้แล้วว่าเกิดมาต้องป่วย!!..ความตาย!!.การพลัดพรากจากของรัก.ของชอบใจปรากฏ..ไม่มีการร้องไห้!! / อ.กสินัง


    เวลา 8:02 am

ไม่เสียดายเพราะเป็นของธรรมดา!!  ถ้าจิตยอมรับแบบนี้ก็ไปนิพพานได้.. / อ.กสินัง


    เวลา 8:07 am

 การที่เราจะเจริญสมาธิให้ได้ดี!!  เราต้องมีอารมณ์.. ชนะใจของตัวเอง / อ.กสินัง

ความคิดเห็นที่ 0
ชอบธรรมของท่านอาจารย์ขจรมาก มีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ แต่ไม่ยอมพาเพื่อนไปปฏิบัติธรรมกับท่าน โดยให้เหตุผลว่า ให้เขาบรรลุโสดาบันก่อนเจ้าค่ะ
ขวัญฤทัย สุรชีวะกฤต email
(28/09/2553 15:51:57) IP. 118.174.77.xxx
Total: 1: