พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คนที่ยั่วยุให้คนอื่น เกิดความทุกข์ (อ่าน 4455/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 27/5/53

 

เวลา 7:06 am

 คนที่เขาปฎิบัติธรรมไม่เหมือนเรา!!  อย่าติเขาว่าทำผิด!!.. เป็นการทำลายความดี / อ.กสินัง


   เวลา7:26 am

คนที่ยั่วยุให้คนอื่น..เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน!!  นั่นเป็นการสร้างศัตรู.. อย่าทำ!! / อ.กสินัง


   เวลา7:30 am

 ขายดีก็ภาวนา พุทโธ!!  ขายไม่ดีก็ภาวนา พุทโธ!!. ถ้าวางอารมณ์เป็นกลางๆได้!!  ใจสบายจะขายดีๆๆ / อ.กสินัง