บทความ
วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา (อ่าน 8473/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 28/5/53

 

เวลา 6:24 am

 วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา.. ทุกคนจงรักษาจิตให้มี..ทาน ศีล ภาวนา..บูชาพระพุทธเจ้า!!