บทความ
การรู้แจ้งเห็นจริง. เมื่อฟังธรรมแล้ว!! (อ่าน 8366/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 1/6/53

 

เวลา6:06 am 

 การรู้แจ้งเห็นจริง!!  เมื่อฟังธรรมแล้ว..ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ..จึงจะถึง!! / อ.กสินัง