บทความ
คนที่มีความเห็นผิด!! (อ่าน 8794/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 2/6/53

 

เวลา 6:32 am

 เมื่อใดเราเอาแต่ใจตัว..เมื่อนั้นอารมณ์ชั่วจะปรากฏ!!  ฉนั้นฟังคนอื่นบ้างก็ดี / อ.กสินัง


   เวลา 9:23 pm

ภัยอันตรายของคนเราที่น่ากลัวที่สุด..คือความเห็นผิดเป็นชอบ!!,  มีแต่ทำผิด / อ.กสินัง


   เวลา 9:26 pm

 คนที่มีความเห็นผิด!!  จะทำอะไร. จะพูดอะไร.. มีแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน / อ.กสินัง


   เวลา 9:33 pm

 สอนคนอื่นนั้นง่ายกว่าสอนตัวเอง!!   สอนตัวเองนั้นยาก..เพราะใกล้เลยมองไม่เห็น / อ.กสินัง