พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คนที่มีความเห็นผิด!! (อ่าน 4555/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 2/6/53

 

เวลา 6:32 am

 เมื่อใดเราเอาแต่ใจตัว..เมื่อนั้นอารมณ์ชั่วจะปรากฏ!!  ฉนั้นฟังคนอื่นบ้างก็ดี / อ.กสินัง


   เวลา 9:23 pm

ภัยอันตรายของคนเราที่น่ากลัวที่สุด..คือความเห็นผิดเป็นชอบ!!,  มีแต่ทำผิด / อ.กสินัง


   เวลา 9:26 pm

 คนที่มีความเห็นผิด!!  จะทำอะไร. จะพูดอะไร.. มีแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน / อ.กสินัง


   เวลา 9:33 pm

 สอนคนอื่นนั้นง่ายกว่าสอนตัวเอง!!   สอนตัวเองนั้นยาก..เพราะใกล้เลยมองไม่เห็น / อ.กสินัง