บทความ
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง!! ให้ปล่อยวาง (อ่าน 11395/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 4/6/53

เวลา 06:34 am

ยามใดที่ใจสงบ!!  ยามนั้นให้คิดพิจารณา.. ให้เห็นว่าชีวิตเราอยู่กับความไม่เที่ยง / อ.กสินัง


    เวลา 06:38 am

 สิ่งที่ผ่านมา..อย่าไปนึกถึง!!  สิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ให้ปล่อยวาง!!  ชีวิตจะเป็นสุข / อ.กสินัง