บทความ
ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ (อ่าน 11074/ตอบ 0)

คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 7/6/53

 

เวลา 06:34 am

 พระท่านสอน!! จงใคร่ครวญก่อน..แล้วจึงทำดีกว่า!!  คิดก่อนพูด..คิดก่อนทำ!!  ไม่เดือดร้อน / อ.กสินัง


     เวลา 06:39 am

 ศรัทธา!! ต้องประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ..จึงจะเป็นศรัทธาที่ทำให้พ้นทุกข์ / อ.กสินัง