บทความ
อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน (อ่าน 11122/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 8/6/53

 

เวลา7:10 am

 อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน!!  อย่าเพ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ทุกข์จะไม่มี / อ.กสินัง


    เวลา7:20 am

 ธรรมดาใจคนที่ยังมีกิเลส!!  ราคะ โทสะ โมหะ.นั้น!!  มักจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นส่วนมาก / อ.กสินัง


    เวลา 7:32 am

คนมีที่ไหน!!.กระดูกก็มีที่นั่น!!  เราจะมาหลงกระดูก.มันไม่สมควร /หลวงปู่สิม