พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน (อ่าน 5604/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 8/6/53

 

เวลา7:10 am

 อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน!!  อย่าเพ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ทุกข์จะไม่มี / อ.กสินัง


    เวลา7:20 am

 ธรรมดาใจคนที่ยังมีกิเลส!!  ราคะ โทสะ โมหะ.นั้น!!  มักจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นส่วนมาก / อ.กสินัง


    เวลา 7:32 am

คนมีที่ไหน!!.กระดูกก็มีที่นั่น!!  เราจะมาหลงกระดูก.มันไม่สมควร /หลวงปู่สิม