บทความ
ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!! (อ่าน 11463/ตอบ 0)

คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 9/6/53

 

เวลา 06:20 am

 ไม่ตั้งใจอยู่กับพุทโธ!!  มันจะไปเห็นอะไร.., มีทุกข์!! ก็ยังมีทุกข์ต่อไปไม่สิ้นสุด!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:22 am

 บาปคนอื่นอย่าไปแบกไปหาม!!  บาปของเรา..ควรละ.ควรวาง!!  นี่คือหนทางการพ้นทุกข์ / อ.กสินัง


    เวลา 07:21 am

 ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!!. มันทำให้ชีวิตลำบากยากเข็นนะ / อ.กสินัง