พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 5487/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจรย์วันที่ 11/6/53

 

เวลา 06:41am

 จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!!  จนชินกระทั่งไม่ลืม..อย่างนี้เรียกว่า ฌาน!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:47 am

 การนินทาว่าร้ายคนอื่นแบบไหน!!  บั้นปลาย. จะได้รับผลแห่งกรรมนั้น!!  ฉนั้ัน จงอย่าทำ../ อ.กสินัง


    เวลา 06:54 am

 ความผิดของใคร?  ไม่ต้องไปแบกไปหาม..ให้อุเบกขาวาง!!  นั่นคือทางที่ถูกต้อง / อ.กสินัง