บทความ
จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 11057/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจรย์วันที่ 11/6/53

 

เวลา 06:41am

 จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!!  จนชินกระทั่งไม่ลืม..อย่างนี้เรียกว่า ฌาน!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:47 am

 การนินทาว่าร้ายคนอื่นแบบไหน!!  บั้นปลาย. จะได้รับผลแห่งกรรมนั้น!!  ฉนั้ัน จงอย่าทำ../ อ.กสินัง


    เวลา 06:54 am

 ความผิดของใคร?  ไม่ต้องไปแบกไปหาม..ให้อุเบกขาวาง!!  นั่นคือทางที่ถูกต้อง / อ.กสินัง