บทความ
กายเป็นบ่อเกิดของกาม!! (อ่าน 11171/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 14/6/53

 

เวลา 06:49 am

 กายเป็นบ่อเกิดของกาม!!  จะตัดกาม.. ต้องรู้แจ้งเห็นจริงในกาย. ว่ามีอะไรซ่อนอยู่!! / อ.กสินัง


   เวลา 06:53 am

 ร่างกายมันต้องการลมหายใจ!!  แล้วทำไม?  ใจจะอยู่กับ.ลมเข้าลมออก.ไม่ได้!! / อ.กสินัง


   เวลา 06:57 am

 ให้คิดสอนตัวเองว่า!!  ชีวิตที่เหลืออยู่..เราจะเอาไว้ทำบุญ!!. จะไม่เอาไว้ ทำบาป!! / อ.กสินัง


   เวลา 07:01 am

 คนที่ผิดพลาดยังอภัยให้ไม่ได้!!   ทานที่เคยให้..ถือว่าของปลอมทั้งนั้น!! / อ.กสินัง