พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
กายเป็นบ่อเกิดของกาม!! (อ่าน 5431/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 14/6/53

 

เวลา 06:49 am

 กายเป็นบ่อเกิดของกาม!!  จะตัดกาม.. ต้องรู้แจ้งเห็นจริงในกาย. ว่ามีอะไรซ่อนอยู่!! / อ.กสินัง


   เวลา 06:53 am

 ร่างกายมันต้องการลมหายใจ!!  แล้วทำไม?  ใจจะอยู่กับ.ลมเข้าลมออก.ไม่ได้!! / อ.กสินัง


   เวลา 06:57 am

 ให้คิดสอนตัวเองว่า!!  ชีวิตที่เหลืออยู่..เราจะเอาไว้ทำบุญ!!. จะไม่เอาไว้ ทำบาป!! / อ.กสินัง


   เวลา 07:01 am

 คนที่ผิดพลาดยังอภัยให้ไม่ได้!!   ทานที่เคยให้..ถือว่าของปลอมทั้งนั้น!! / อ.กสินัง