บทความ
ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! (อ่าน 10912/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 16/6/53

 

เวลา 07:55 am

 ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! ถ้าขจัดความอยาก!!.  ความอยากเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง!! / อ.กสินัง


    เวลา 07:58 am

 เมื่อจิตจดจ่ออยู่แต่การภาวนา!!.  มันจะหาเรื่องวุ่นวายใส่ตัวเองไม่เจอหรอก!! / อ.กสินัง


    เวลา 08:06 am

คนเราถ้าใจยึดถืออะไรขึ้นมา.  มันทุกข์ใจเมื่อนั้น!!   เมื่อรู้แล้วให้วางลง!!  / อ.กสินัง