บทความ
ปากอย่าง. ใจอย่าง. อย่าทำ (อ่าน 11303/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ 17/6/53

 

เวลา 07:07 am

 ปากอย่าง.ใจอย่าง!!  อย่าทำ!!  เพราะไม่ใช่ทางแห่งความบริสุทธิ์ / อ.กสินัง


     เวลา 07:11 am

 ตนเป็นที่พึ่งของตน!!  ตนทำบาป..ตนก็รับทุกข์เอง!!,  ตนทำบุญ!!  ก็ให้ความสุข / อ.กสินัง


     เวลา 07:14 am

ความดีทำไม่ยาก!!  ถ้ารู้จักความดีพอ!!.  ที่ดีไม่ได้..เพราะคบคนชั่วเป็นเพื่อน!! / อ.กสินัง