พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ปากอย่าง. ใจอย่าง. อย่าทำ (อ่าน 5560/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ 17/6/53

 

เวลา 07:07 am

 ปากอย่าง.ใจอย่าง!!  อย่าทำ!!  เพราะไม่ใช่ทางแห่งความบริสุทธิ์ / อ.กสินัง


     เวลา 07:11 am

 ตนเป็นที่พึ่งของตน!!  ตนทำบาป..ตนก็รับทุกข์เอง!!,  ตนทำบุญ!!  ก็ให้ความสุข / อ.กสินัง


     เวลา 07:14 am

ความดีทำไม่ยาก!!  ถ้ารู้จักความดีพอ!!.  ที่ดีไม่ได้..เพราะคบคนชั่วเป็นเพื่อน!! / อ.กสินัง