บทความ
มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า (อ่าน 12606/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ 20/6/53

 

เวลา 07:00 am

 จิตใจของเรา!!  ไม่ภาวนาละกิเลส..แต่ภาวนาเอากิเลส!!  กิเลสก็มาอยู่ในใจของเรา!! / หลวงปู่สิม


    เวลา 07:13 am

 มรรค ผล นิพพาน!!  ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า!!. หากอยู่ที่กาย..ที่วาจา..ที่จิตใจ!! / หลวงปู่สิม


    เวลา 07:16 am

 ความตาย!!  ไม่ใช่ว่าจะถึงเรา..เมื่อแก่เสมอไป!!. เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน