พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า (อ่าน 6806/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ 20/6/53

 

เวลา 07:00 am

 จิตใจของเรา!!  ไม่ภาวนาละกิเลส..แต่ภาวนาเอากิเลส!!  กิเลสก็มาอยู่ในใจของเรา!! / หลวงปู่สิม


    เวลา 07:13 am

 มรรค ผล นิพพาน!!  ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า!!. หากอยู่ที่กาย..ที่วาจา..ที่จิตใจ!! / หลวงปู่สิม


    เวลา 07:16 am

 ความตาย!!  ไม่ใช่ว่าจะถึงเรา..เมื่อแก่เสมอไป!!. เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน