บทความ
ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้ (อ่าน 12693/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/6/53

เวลา 07:54 am

 เสี้ยนตำเท้าไม่เจ็บในวันนี้. แต่วันหน้าก็ต้องเจ็บ..อะไรที่ตำใจรีบแก้ไข !! / อ.กสินัง


       เวลา 07:15 am

 ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้.. ต่างอะไรกับสิ่งที่เราอยากได้ที่ไกลเกิน / อ.กสินัง


       เวลา 07:20 am

 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะมีความอยากต่างกัน.  ถ้าลดละความอยาก.. สงบก็เกิด / อ.กสินัง