พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้ (อ่าน 6782/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/6/53

เวลา 07:54 am

 เสี้ยนตำเท้าไม่เจ็บในวันนี้. แต่วันหน้าก็ต้องเจ็บ..อะไรที่ตำใจรีบแก้ไข !! / อ.กสินัง


       เวลา 07:15 am

 ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้.. ต่างอะไรกับสิ่งที่เราอยากได้ที่ไกลเกิน / อ.กสินัง


       เวลา 07:20 am

 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะมีความอยากต่างกัน.  ถ้าลดละความอยาก.. สงบก็เกิด / อ.กสินัง