บทความ
อุปาทานการ ยึดถือ (อ่าน 12932/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/6/53

เวลา 06:11 am

อุปาทาน!!  การยึดถือ.. จะหลุดไปได้..ต้องอาศัยการรู้แจ้งในสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ / อ.กสินัง


     เวลา 06:14 am

 ถ้า ความป่วย. ความเจ็บ. ความตาย!!  เข้ามาอย่าได้สนใจในเวทนานั้น.. ให้จิตอยู่กับพุทโธ!! / อ.กสินัง

     เวลา 06:17am

 อายุยิ่งมาก!!  ความต่ำทรามอย่าให้มีมาก.. เพราะเวลาเหลือทำความดี. มันมีน้อย / อ.กสินัง