พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
เดินทางผิด เงินก็หมด อนาคตก็เสีย (อ่าน 7607/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/6/53

เวลา 6:14 am

เดินทางผิด!! เงินก็หมด...อนาคตก็เสีย!! / อ.กสินัง


   เวลา 6:18 am

 การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!  มีความสำคัญ..เพราะเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน!! / อ.กสินัง


   เวลา 6:22 am

 ใครจะมาว่าเรา..ก็เป็นเรื่องปากเขาว่า!!  จิตเรามีหน้าที่ภาวนา!!. ไม่ต้องไปสนใจ!! / อ.กสินัง