บทความ
เดินทางผิด เงินก็หมด อนาคตก็เสีย (อ่าน 13554/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/6/53

เวลา 6:14 am

เดินทางผิด!! เงินก็หมด...อนาคตก็เสีย!! / อ.กสินัง


   เวลา 6:18 am

 การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!  มีความสำคัญ..เพราะเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน!! / อ.กสินัง


   เวลา 6:22 am

 ใครจะมาว่าเรา..ก็เป็นเรื่องปากเขาว่า!!  จิตเรามีหน้าที่ภาวนา!!. ไม่ต้องไปสนใจ!! / อ.กสินัง